Veselina Masleše 13, 81400 Nikšić, Crna Gora

Usluge

NTC LOGISTICS doo se bavi uslugom skladištenja sa ili bez manipulacije,  uslugom transporta u domaćem saobraćaju, uslugom meÄ‘unarodnog transporta I špedicije , a takoÄ‘e posjedujemo I licencu za pružanje poštanskih I kurirskih usluga.

 

Skladištenje sa manipulacijom podrazumijeva detaljnu kontrolu prijema , unos količine , serije , šarže I roka trajanja u WMS system , uskladištenje na paletnu poziciju po principu paleta/dan , komisioniranje robe po strategiji odabira FEFO (prvo ističe – prvo izlazi) I odlaganje robe na linije otpreme. Kompanija je za potrebe svojih klijenata razvila personalizovan softver koji se sastoji iz dva dijela I to: android aplikacija za potrebe komercijale I merchandising-a I web aplikacija za kontrolu I analizu prodaje kao I pregled magacinskih operacija , zaliha I rokova.

 

Brojan I raznovrstan vozni park kompanije omogućava svim klijentima brzu I konstantnu distribuciju širom Crne Gore. Trenutno , sektor logistike uspješno dostavi I do 1000 naloga za isporuku dnevno.

 

MeÄ‘unarodni transport Ntc logistika trenutno obavlja samo na teritoriji Balkana dok ostale destinacije obavljamo u saradnji sa našim partnerima I tako svim klijentima obezbjeÄ‘ujemo siguran transport robe iz svih krajeva svijeta.

 

Kurirska služba logistike dnevno posjeti od 500 do 1000 adresa širom Crne Gore. Konstantnim ulaganjem I inovacijama prvenstveno u softver I opremu , kompanija je ostvarila saradnju sa više od 200 firmi koje svoje proizvode plasiraju direktno na adrese kupaca (door to door). Za potrebe kurirske dostave kompanija je razvila “Courier” – softver koji klijentima omogućava kreiranje tranfera pošiljke , tracking pošiljke I informaciju o statusu pošiljke a sve to bez pozivanja operatera kroz interaktivnu aplikaciju. Aplikacija klijentu daje uvid u kompletnu istoriju I cjenovnik realizovanih pošiljki od početka poslovanja. Prednost “Courier” softvera je mogućnost brze integracije sa svim drugim korisničkim softverima I internet prodavnicama.