Veselina Masleše 13, 81400 Nikšić, Crna Gora
 

Resursi

Magacin: 

  • Kompanija posjeduje dva skladišta u Nikšiću ukupnog kapaciteta 10.000 paletnih mjesta i to:

    - 9300 paletnih mjesta u ambijentalnom režimu (+15c do +22c)

        - 700 paletnih mjesta u komorama sa termorežimom ( -24c do  +5c) 

  •  Takođe posjedujemo i dvije prostorije površine 100 m2 sa kontrolom temperature i vlažnosti vazduha izrađene prvenstveno za potrebe skladištenja cigarilosa i tompusa (humidor).

mag

  • Skladište je opremljeno sa najsavremenijom opremom za manipulaciju i softverom za upravljanje procesima.

 

  •   U sklopu skladišta nalazi se carinsko skladište „Tip A“ u koje je moguće uskladištiti sve vrste roba , sa ili bez režima , kao i mašine i opremu.

 

  •   Prateći standarde savremenih kompanija i težnjom da klijentima obezbijedimo najbolje uslove, kompanija je uvela HACCP i ISO 9001 standarde a ubrzo nakon njih dobila je i EXCELENT sertifikat pouzdanog preduzeća koje izdava Privredna Komora Crne Gore.

 

Vozni park:

Flotu vozila kompanije čini:

- 8 kamiona nosivosti 5 do 10T paletnog kapaciteta 14 EUP

- 12 kombi vozila nosivosti 4T paletnog kapaciteta 5 EUP

- 18 kombi vozila nosivosti 1,5T paletnog kapaciteta 3 EUP

- 8 pikap/van vozila nosivosti 0,5T paletnog kapaciteta 1 EUP