Veselina Masleše 13, 81400 Nikšić, Crna Gora

Kontakt

Callcentar Magacin : +382 67 000 967  ;     magacin@ntclogistics.me

Callcentar Dostava : +382 67 000 970  ili  67 111 970  ;  kargo@ntclogistics.me

 

 

 

Postanite naš korisnik:  

             Skladištenja :  +382 67 088 110  ;   info@ntclogistics.me  

             Dostave :  +382 67 088 870  ;  info@ntclogistics.me